29 فورم کانکور

29 فورم کانکور 1394

همانطور که می دانید مطالعه فورم های کانکوری دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا این فورم ها از یکسو دانش آموز را با طرز سوالات کانکور آشنا می کند و از سوی دیگر نمونه ای از بانک سوالات وزارت تحصیلات عالی است.

فورمی را که امروز برای شما آماده کردیم از مرکز آموزشی قیس رابین می باشد، که جمعا 29 فورم کانکور سال 1394-1395 است. لیست فورم ها قرار زیر است:

1.      بامیان (روز اول)

2.      بامیان (روز سوم)
3.      بدخشان (روز اول) 4.      بدخشان (روز دوم)
5.      بدخشان (روز سوم) 6.      بدخشان (روز چهارم)
7.      دایکندی (روز اول) 8.      دایکندی (روز دوم)
9.      غزنی (روز اول) 10.  غزنی (روز دوم)
11.  غزنی (روز سوم) 12.  غور (روز اول)
13.  غور (روز دوم) 14.  میدان وردک (روز اول)
15.  میدان وردک (روز دوم) 16.  آکادمی نظامی (روز دوم)
17.  آکادمی نظامی (روز سوم) 18.  ارزگان
19.  بامیان (روز دوم) 20.  بغلان
21.  سمنگان (روز اول) 22.  فراه (روز دوم)
23.  کاپیسا (روز اول) 24.  لوگر (روز اول)
25.  لوگر (روز دوم) 26.  بلخ
36.  هرات (روز اول) 37.  کابل (روز اول)
38.  کابل (روز دوم)

 

برای دانلود فورم بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود (حجم: 31.1mb)

نمایش (نمایش بصورت آنلاین)

نکته: برای باز کردن فایل نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید.

دانلود (حجم: 90mb)

باتشکر از مرکز آموزشی قیس رابین45 فورمKankor is really important, there for we have prepared this 45 kankor forms of 1394. In addition, it is really important to study school books. In fact, of all this pre preparation you need to focus on your aim (target) that you want to be in the future. For instance, you want to be a doctor. After all, your hard working says the first word. you must try according to your target. For Example, If you wanna be a doctor you must study every day. However, sometimes it happens that you do your best but nothing happen. you must not become disappointed and keep moving forward. Finally, I hope best for you.

Leave a Reply