ظرفیت و کود نمبر رشته ها در کانکور 1396

شما می توانید جدول کامل رشته ها و ظرفیت و کود نمبر آنها را در کانکور سال 1395-1396 را از زیر دانلود نمایید.

نکته: حتما در روز کانکور از جدول داده شده توسط وزارت تحصیلات عالی استفاده نمایید.

نمایش    (نمایش آنلاین)

دانلود   (حجم: 2.41mb)

Leave a Reply