دربارۀ ما

 

سایت کانکور یک مرجع دانلود مطالب و منابع آموزشی برای دانش آموزانی است که برای کانکور آمادگی می گیرند. این سایت بصورت کاملا رایگان در اختیار دانش آوزان قرار دارد.