فورم ولایت فاریاب 1396

برای دانلود فورم کانکور شبانه ولایت فاریاب سال 1396 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود  (از سرویس گوگل)

(حجم: 1mb)

نمایش (از سرویس گوگل)

(نمایش بصورت آنلاین)


نکته: برای بزرگتر شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید. و گزینه View full size را انتخاب کنید.

 

 

با تشکر از مرکز آموزشی رهنمون

فورم دور سوم کابل

برای دانلود فورم کانکور روز سوم کابل (26 حوت) سال 1395/1396 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود  (فورم انیس)

دانلود (فورم قیس رابین)

(حجم: 1mb)

نمایش (فورم انیس)

نمایش (فورم قیس رابین)

(نمایش بصورت آنلاین)


نکته: برای بزرگتر شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید. و گزینه View full size را انتخاب کنید.

 

 

 با تشکر از مرکز آموزشی قیس رابین و انیس

فورم دور دوم ولایت کابل 1395/1396

برای دانلود فورم کانکور روز دوم کابل (20 حوت) سال 1395/1396 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود  (فورم انیس)

دانلود (فورم قیس رابین)

(حجم: 1mb)

نمایش (فورم انیس)

نمایش (فورم قیس رابین)

(نمایش بصورت آنلاین)


نکته: برای بزرگتر شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید. و گزینه View full size را انتخاب کنید.

 

 

 با تشکر از مرکز آموزشی قیس رابین و انیس

فورم دور اول ولایت کابل 1395/1396

برای دانلود فورم کانکور روز اول کابل (19 حوت) سال 1395/1396 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود 

(حجم: 1mb)

نمایش 

(نمایش بصورت آنلاین)


نکته: برای بزرگتر شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید. و گزینه View full size را انتخاب کنید.

 

 

 با تشکر از مرکز آموزشی قیس رابین

29 فورم کانکور

29 فورم کانکور 1394

همانطور که می دانید مطالعه فورم های کانکوری دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا این فورم ها از یکسو دانش آموز را با طرز سوالات کانکور آشنا می کند و از سوی دیگر نمونه ای از بانک سوالات وزارت تحصیلات عالی است.

فورمی را که امروز برای شما آماده کردیم از مرکز آموزشی قیس رابین می باشد، که جمعا 29 فورم کانکور سال 1394-1395 است. لیست فورم ها قرار زیر است:

1.      بامیان (روز اول)

2.      بامیان (روز سوم)
3.      بدخشان (روز اول) 4.      بدخشان (روز دوم)
5.      بدخشان (روز سوم) 6.      بدخشان (روز چهارم)
7.      دایکندی (روز اول) 8.      دایکندی (روز دوم)
9.      غزنی (روز اول) 10.  غزنی (روز دوم)
11.  غزنی (روز سوم) 12.  غور (روز اول)
13.  غور (روز دوم) 14.  میدان وردک (روز اول)
15.  میدان وردک (روز دوم) 16.  آکادمی نظامی (روز دوم)
17.  آکادمی نظامی (روز سوم) 18.  ارزگان
19.  بامیان (روز دوم) 20.  بغلان
21.  سمنگان (روز اول) 22.  فراه (روز دوم)
23.  کاپیسا (روز اول) 24.  لوگر (روز اول)
25.  لوگر (روز دوم) 26.  بلخ
36.  هرات (روز اول) 37.  کابل (روز اول)
38.  کابل (روز دوم)

 

برای دانلود فورم بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود (حجم: 31.1mb)

نمایش (نمایش بصورت آنلاین)

نکته: برای باز کردن فایل نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید.

دانلود (حجم: 90mb)

باتشکر از مرکز آموزشی قیس رابین45 فورمKankor is really important, there for we have prepared this 45 kankor forms of 1394. In addition, it is really important to study school books. In fact, of all this pre preparation you need to focus on your aim (target) that you want to be in the future. For instance, you want to be a doctor. After all, your hard working says the first word. you must try according to your target. For Example, If you wanna be a doctor you must study every day. However, sometimes it happens that you do your best but nothing happen. you must not become disappointed and keep moving forward. Finally, I hope best for you.

71 فورم کانکور

71 فورم

71 فورم کانکور 1393

71 فورم کانکور سال 1393 را که برای شما آماده کردیم از مرکز آموزشی انیس می باشد.

قسمت های مختلف آن عبارت اند از:

·         سوالات (سوالات هر فورم جدا ذکر شده)

·         بلند ترین و کمترین نمرات کانکور سال 93

·         کلید جوابات

فورم-انیس


برای دانلود فورم بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود (حجم: 22mb)

نمایش (نمایش بصورت آنلاین)

نکته: برای باز کردن فایل نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید.

دانلود(حجم: 90mb)