دانلود فورم ها

دانلود فورم ها

همانطور که می دانید مطالعه فورم های کانکوری دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا این فورم ها از یکسو دانش آموز را با طرز سوالات کانکور آشنا می کند و از سوی دیگر نمونه ای از بانک سوالات وزارت تحصیلات عالی است.

در اینجا مجموعه ای از بهترین فورم های کانکور را قرار داده ایم.

150 فورم کانکور 1396

45 فورم کانکور 1394

 29 فورم کانکور 1394

71 فورم کانکور 1393