کتاب های مکتب

در کانکور افغانستان کتاب های مکتب خصوصا صنوف 10، 11 و 12 نقش اساسی دارند. پس توصیه ما این است که این کتب را به دقت مطالعه نمایید.
ما در اینجا لینک دانلود کتاب های مهم و ضروری برای امتحان کانکور  را برای شما قرار داده ایم.
صنف دوازدهم
صنف یازدهم
صنف دهم
کتاب های ریاضی صنوف هفتم، هشتم و نهم
تمامی کتاب های معارف